leasing.vn

Leasing

Leasing

Leasing

cho thuê căn hộ chung cư

cho thuê căn hộ chung cư
cho thuê căn hộ chung cư

Đội ngũ Leasing.vn

– Đối với bản thân – Đối với đồng nghiệp – Đối với cấp trên – Đối với công việc – Đối với...

– Đối với bản thân 

 • Tôi luôn yêu thương bản thân mình
 • Tôi yêu công việc của tôi
 • Tôi nỗ lực hết mình
 • Tôi luôn sáng tạo và nâng cao trình độ bản thân

– Đối với đồng nghiệp

 • Tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp
 • Tập thể Leasing.vn sẽ luôn đoàn kết đoàn kết, yêu thương yêu thương và học hỏi ưu điểm tốt của nhau

 – Đối với cấp trên

 • Tôi luôn kính trọng và lễ phép, trung thành và chấp hành mệnh lệnh của cấp trên
 • Tôi luôn trung thực và đóng góp ý kiến

– Đối với công việc

 • Tôi luôn chủ động trong mọi công việc
 • Tôi làm hết việc chứ không làm hết giờ
 • Tôi luôn tìm giải pháp để đạt mục tiêu
 • Tôi luôn chịu trách nhiệm 100%
 • Tôi luôn suy nghĩ tích cực và đơn giản hoá

– Đối với khách hàng

 • Tôi giữ uy tín như giữ mạng
 • Tôi phục vụ khách hàng với sự tôn trọng, chu đáo và cởi mở.
 • Khách hàng là người trả tiền cho tôi và mang hạnh phúc cho gia đình tôi

– Đối với công ty

 • Tôi sẽ luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu
 • Tôi luôn tuân thủ quy định của công ty
 • Tôi bảo vệ tài sản công ty như của chính mình
 • Tôi luôn trung thành với Leasing.vn